ลิป, เอวีลีน.

อ่านใบหน้า : ตามตำราของจีน = Your Face is Your Fortune / เอวีลีน ลิป, ผู้เขียน ; อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, ผู้แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2536. - 112 หน้า. - ชุดพยากรศาสตร์-นรลักษณ์. .

9746011855


โหราศาสตร์.
การทำนายลักษณะ.
พยากรณ์.

139 / ล35อ