คาเดม, เรซ.

จัดการแบบเหนือชั้นด้วยข้อมูลสั้นเพียงหนึ่งหน้า = One Page Management / เรซ คาเดม และ โรเบิร์ต ลอร์เบอร์, ผู้เขียน ; อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, ผู้แปล - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2533. - 143 หน้า ; 72 บาท - ชุดบริหารแบบไม่เปลืองเวลา เล่ม 3 .

9746013459


เอกสาร, การจัดเก็บ.
ผู้บริหาร--การตัดสินใจ.

การจัดเก็บเอกสาร. การตัดสินใจของผู้บริหาร.

658.403 / ค26จ