ลาเกียน, อาลัน.

ชีวิตกับการใช้เวลา = How to get control of your time and your life / อาลัน ลาเกียน, ผู้เขียน ; อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, ผู้แปล - พิมพ์ครั้งที่ 9 - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537. - 224 หน้า ; 82 บาท - ชุดการพัฒนาตนเอง .

9746014277


การบริหารเวลา.

650.1 / ล21ช