รอสแบล็ค, ซาราท.

ฮวงจุ้ย : ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทำเลดีร้าย = Feng shui / ซาราท รอสแบล็ค, ผู้เขียน ; อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, ผู้แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2534. - 200 หน้า ; 68 บาท. - ชุดพยากรณศาสตร์-ภูมิพยากรณ์. .

9746014897


พยากรณ์.

ฮวงจุ้ย.

133.33 / ร19ฮ