โรสส์บาช, ซาราห์.

ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์แห่งการตกแต่งบ้าน = Interior design with feng shui how to apply the ancient chinese art of placement / ซาราห์ โรสส์บาช, ผู้เขียน ; อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, ผู้แปล - พิมพ์ครั้งที่ 8 - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537. - 304 หน้า ; 94 บาท - ชุดพยากรณ์ศาสตร์-ภูมิพยากรณ์ .

9746016563


พยากรณ์.

การทำนาย. การพยากรณ์.

133.33 / ร88ฮ