ยามาชิตะ, โตชิฮิโกะ.

การบริหารผ่านวิกฤต : from a chief executive's desk = The panasonic way / โตชิฮิโกะ ยามาชิตะ, ผู้เขียน ; อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, ผู้แปลและเรียบเรียง - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2533. - 192 หน้า ; 80 บาท - ชุดเจาะกึ๋นญี่ปุ่น เล่ม 2 .

9746013475