บอนด์, เจเรมี.

มาร์เก็ตติ้งสู่ความสำเร็จ = Marketing your business / อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2532 - 187 หน้า - ชุดโครงการหนังสือสำหรับนักบริหาร .


การตลาด.

658.8 / บ19ม