จอนซึงฮวาน.

Thanks to me / Jeon Seung-Hwan เขียน ; อภิศรี แปล - กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2562. - 269 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ขอบคุณสิ่งใหม่ ๆ -- ไม่เป็นไรนะ ร้องไปเถอะ -- ยังไงก็รัก -- ไม่ใช่ตัวคนเดียว -- ช้าหน่อยก็ไม่เป็นไร -- ให้กำลังใจตัวเอง.

210409

9786160624003


การดำเนินชีวิต.

170.44 / จ195ท 2562