ควอนซันโฮ.

ครอบครัวตึ๋งหนืด 14 ตอน ไอเดียแก้จน คนตึ๋งหนืด / Stingy Family's 14 Through the Poor / Stingy Family's 14 Through the Poor Kwon Chan-Ho เขียน ; Ryu Soo Hyoung ภาพประกอบ ; อภิศรี นิรุตติปัญญากุล แปล - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2554. - 199 หน้า : ภาพประกอบ. - การ์ตูนความรู้เศรษฐศาสตร์ .

รายการบรรณานุกรมจาก เล่ม 14.

210405

9786160404537 (2554 : ล.14)


การประหยัดและการออม--หนังสือการ์ตูน.