ลี, บงกี.

ครอบครัวตึ๋งหนืด 10 ตอน ที่สุดแห่งความตึ๋งหนืด / Stingy Family's 10 Unlimited Challenge / Stingy Family's 10 Unlimited Challenge Lee Bong-gi เขียน ; Ryu Soo Hyoung ภาพประกอบ ; อภิศรี นิรุตติปัญญากุล แปล - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2552. - 199 หน้า : ภาพประกอบ. - การ์ตูนความรู้เศรษฐศาสตร์ .

รายการบรรณานุกรมจาก เล่ม 18.

210405

9789745823600 (2552 : ล.10)


การประหยัดและการออม--หนังสือการ์ตูน.