ฮอ, ยูน จอง.

ครอบครัวตึ๋งหนืด 7 ตอน ไปเที่ยวแบบตึ๋งหนืดกันดีกว่า = Stingy family's diary 7 : Frugal Trip Plan / Stingy family's diary 7 : Frugal Trip Plan Huh Yoon Jung เขียน ; Ryu Soo Hyoung ภาพประกอบ ; อภิศรี นิรุตติปัญญากุล แปล - พิมพ์ครั้งที่ 11. - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2553. - 199 หน้า : ภาพประกอบ. - การ์ตูนความรู้เศรษฐศาสตร์ .

รายการบรรณานุกรมจาก เล่ม 7.

210402

9789741683093 (2553 : ล.7)


การท่องเที่ยว--หนังสือการ์ตูน.