ชัง, ยู จอง.

ครอบครัวตึ๋งหนืด 6 ตอน เศรษฐศาสตร์ง่ายนิดเดียว / Stingy family's diary 6 Essence Common Knowledge of Economy / Stingy family's diary 6 Essence Common Knowledge of Economy Jang Yoo-Jung เขียน ; Ryu Soo Hyoung ภาพประกอบ ; อภิศรี นิรุตติปัญญากุล แปล - พิมพ์ครั้งที่ 13. - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2553. - 197 หน้า : ภาพประกอบ. - การ์ตูนความรู้เศรษฐศาสตร์ .

รายการบรรณานุกรมจาก เล่ม 6.

210402

9789741086610 (2553 : ล.6)


เศรษฐศาสตร์--หนังสือการ์ตูน.
เศรษฐศาสตร์--วรรณกรรมสำหรับเด็ก.
การเงินส่วนบุคคล--หนังสือการ์ตูน.
การเงินส่วนบุคคล--วรรณกรรมสำหรับเด็ก.
การประหยัดและการออม--หนังสือการ์ตูน.
การประหยัดและการออม--วรรณกรรมสำหรับเด็ก.