ลี, บงกี.

ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอนทายาทตึ๋งหนืด ตืดขี้นเทพ = Stingy family's new family / Stingy family's new family Lee Bong-gi ; อภิศรี นิรุตติปัญญากุล, แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 13. - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2554. - 203 หน้า : ภาพประกอบ (สี)

สารบัญ :

200626

9786160400423


วรรณกรรมสำหรับเด็ก.
การเงินส่วนบุคคล.
การประหยัดและการออม.