ยัง, แทซู.

ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอนทริปสุดมัน ปั่นยกล้อ = Stingy family ride bike to the country / Stingy family ride bike to the country Yang, Tae-Soo, เขียน ; Ryu, Soo-Hyoung ; อภิศรี นิรุตติปัญญากุล, แปล - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2554. - 203 หน้า : ภาพประกอบ.

200626

9786160406166


วรรณกรรมสำหรับเด็ก.
การเงินส่วนบุคคล.
การประหยัดและการออม.