ลิป, เอวีลีน.

ฮวงจุ้ยสำหรับธุรกิจศาสตร์และศิลป์แห่งการเลือกทำเลธุรกิจ / อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงษ์ - กรุงเทพฯ : แสงดาว, ม.ป.ป. - 165 หน้า


ธุรกิจ.
อาคาร.

658.2 / ล573ฮ