สัจภูมิ ละออ.

พรานทุ่ง / สัจภูมิ ละออ. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : สามลดา, 2562. - 208 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : กรงดักพังพอน -- กระจู้ -- กระสุน -- กับดักนกกระหรอด -- ขอชักกบ -- ข่ายดักนกกระทา -- ข่ายดักนกคุ่ม -- ข่ายดักปลา -- จับอึ่ง -- ฉมวก -- ชุดดักปลา -- ซ่อมแทงปลาไหล -- ด้วงดักตุ่น -- ด้วงดักแย้ -- ด้วงดักหนู -- ดักไซ -- ตกเบ็ด -- ต่อนกเขา -- ตังดักนกตะขาบ -- ตาข่ายอากาศ -- ทอดแห -- ทำหลุม -- ปักเบ็ด -- ปืนแก๊ป -- ยอเล็ก-ใหญ่ -- ร้านโจน -- แร้วดักกระต่าย -- แร้วดักนกกวัก -- แร้วเหยียบ -- ลอบดักปลา -- ลันดักปลาไหล -- สวิงเคาะไข่มดแดง -- สวิงช้อนกุ้ง -- สุ่มปลา -- หนังสติ๊ก -- หน้าไม้ -- อวนลาก -- ไอ้โง่.

191126

9789746067362


การล่าสัตว์--เครื่องมือและอุปกรณ์.

799.2 / ส112พ 2562