พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ, 2310-2367.

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ / พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทะเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถักภ์, 2558. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

ลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

190725

9786169250012 ล.1 9786169250029 ล.2


บทละครไทย.
วรรณกรรมไทย.

895.911 / พ444บ 2558