กฤษณ์ อินทรนนท์.

ช่างมอเตอร์ไซต์ / กฤษณ์ อินทรนนท์. - กรุงเทพฯ : คอร์ฟังก์ชั่น, 2561. - 182 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : กำเนิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์ -- โครงตัวถังชุดสีและระบบกันสะเทือน -- ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ -- รู้จักกับเครื่องยนต์สองจังหวะ ฯลฯ

190417

9786167502823


รถจักรยานยนต์.

629.227 / ก198ช 2561