วิญญู วานิชศิริโรจน์.

ตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน ฉบับปรับปรุง / วิญญู วานิชศิริโรจน์. - กรุงเทพฯ : บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561. - 127 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ห้องชุดคืออะไร -- คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง -- อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในวันตรวจสอบ -- เริ่มตรวจสอบ -- ส่วนที่ต้องตรวจสอบ : พื้นที่ส่วนกลาง ; โครงสร้าง ; พื้นที่ต่อเนื่อง ; พื้น ; ผนัง ; ฝ้าเพดาน ; ช่องเปิด ; ระบบไฟฟ้า ; ระบบสุขาภิบาล ; เช็กลิสต์

190329

9786161824891


อาคารชุด--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
อาคารชุด--การตรวจสอบ.

643.27 / ว333ต 2561