กฤษณ์ อินทรนนท์.

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า / กฤษณ์ อินทรนนท์. - กรุงเทพฯ : คอร์ฟังก์ชั่น, 2562. - 184 หน้า : ภาพประอบ, ตาราง.

สารบัญ : ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า -- อุปกรณ์ปลดวงจร และอุปกรณ์อื่นๆ ในตู้ควบคุม -- มาตรฐานตัวนำในตู้ควบคุม -- การคำนวณโหลด ขนาดสายไฟ และขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ -- ระบบสายดิน (Ground) -- มาตรฐานการติดตั้งควบคุมระบบไฟฟ้า.

190321

9786167502885


ระบบไฟฟ้ากำลัง--การควบคุม.
ระบบไฟฟ้ากำลัง.

621.3 / ก198ต 2562