กฤษณ์ อินทรนนท์.

พื้นฐานช่างก่อสร้าง / กฤษณ์ อิทรนนท์. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์คอร์ฟังชั่น, 2558. - 199 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ :เส้นทางอาชีพช่างก่อสร้าง -- รู้จักกับวัสดุก่อสร้าง -- ความรู้พื้นฐานเรื่องงานไม้ -- ขั้นตอนของงานก่อสร้าง -- ฯลฯ

190320

9786167502441


การก่อสร้าง.

690 / ก198พ 2558