โอเจที โซลูชั่น.

ทำแล้วรวย จัดแล้วดี ตามวิถีโตโยต้า / Cleaning and organizing : the TOYOTA way OJT Solutions เขียน ; นฤมล ปรางค์ประทานพร, แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2561. - 93 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ด้วย "การจัดระเบียบสะดวกใช้" ในวิถีของโตโยต้า งานจะเกิดความเปลี่ยนแปลง ต้องไปได้สวยแน่ -- "เทคนิคการสะสาง" ของโตโยต้า ที่ช่วยลดความสูญเปล่า -- "เทคนิค ส สะดวก" ของโตโยต้า ที่ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น -- วิธีทำให้การจัดระเบียบสะดวกใช้ของโตโยต้า "กลายเป็นนิสัย"

190104

9786161402686


Toyota Motor Corporation.
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์.


การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม.
การจัดการธุรกิจ.
วัฒนธรรมองค์การ.

658 / อ852ท 2561