ชอมสกี้, โนม.

10 หลักแห่งการรวบอำนาจ = Requiem for the American dream / Requiem for the American dream โนม ซอมสกี้ ; ชัชวนันท์ สันธิเดช, แปล. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561. - 192 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ลดประชาธิปไตย -- การดำเนินงานในทางลับ...ในปี 1787 และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ -- สร้างอุดมคติ -- บันทึกของพาวเวลล์ ปี1971 และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ -- ออกแบบเศรษฐกิจใหม่ -- "จุดจบของการกระตุ้นระยะสั้น" ปี 2009 และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ -- ผลักภาระ -- เฮนรี่ ฟอร์ด ชี้ชัด ทำไมจึงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสองเท่า และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ -- ทำลายความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน -- ทฤษฏีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทางจริยธรรม ปี 1759 และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ -- ผู้คุมกฎ -- เศรษฐศาสตร์แห่งความรุ่งเรือง ปี 2012 และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ.

181115

9786160831500


การกระจายรายได้--สหรัฐอเมริกา.
ชนชั้นในสังคม.
สหรัฐอเมริกา--ภาวะเศรษฐกิจ.

305.5 / ช196ส 2561