สุเจน กรรพฤทธิ์.

2310 กรุงธนบุรีผงาด / สุเจน กรรพฤทธิ์. - นนทบุรี : วิริยะธุรกิจ, 2561. - 296 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : "สิน" ลูกจีนอพยพ -- จาก "พ่อค้า" สู่ "พระยาตาก (สิน)" -- "ความหวัง" ทาง "ทิศตะวันออก" -- "ทัพเรือ" กู้บ้านกู้เมือง -- รื้อฟื้น "ราชอาณาจักรอยุธยา" -- ธนบุรี VS ฮาเตียน "แต้จิ๋ว" ปะทะ "กวางตุ้ง" -- สมรภูมิฮาเตียน -- ศึกเชียงใหม่-บางแก้ว -- ศึกอะแซหวุ่นกี้ -- แนวรบตะวันออกและ "รัฐประหาร" -- อวสานพระเจ้าตาก.

181107

9786164650022


ตากสินมหาราช, สมเด็จพระเจ้า, 2277-2325.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงธนบุรี,

959.3024 / ส452ส 2561