เทค, ลี.

อย่ากลัวความสำเร็จ = The fear of success / อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงษ์. - กรุงเทพฯ : อะคาเดมียะ, 2527. - 328 หน้า.


สุขภาพจิต.

131.33 / ท51อ