เฉลิมศักดิ์ บุญนำ.

นักการเมืองถิ่นจังหวัดสตูล / เฉลิมศักดิ์ บุญนำ. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560. - xiv, 250 หน้า. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองท้องถิ่น ; ลำดับที่ 57. .

บรรณานุกรม : หน้า [239] - 242.

181101

9789744499578


นักการเมือง--กิจกรรมทางการเมือง.--สตูล
นักการเมือง--สตูล.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร--ทำเนียบนาม.--สตูล


สตูล--การเมืองการปกครอง.

324.2092 / ฉ676น 2560