ธัญธัช นันท์ชนก.

โปรโมตคลิป+แชนเนลใน Youtube + SEO / ธัญธัช นันท์ชนก. - กรุงเทพฯ : วิตตี้กรู๊ป, 2559. - 260 หน้า.

สารบัญ : YouTube กับการทำ SEO -- รู้จัก Search Engine สำหรับเสิร์ชคลิปวิดีโอ -- เข้าใจเรื่อง SEO และ Keyword -- ค้นหาไอเดียและวิเคราะห์ Keyword มาใช้ทำ SEO -- Keyword Planner เครื่องมือทำ Keyword Research ขั้นเทพ -- ตามเทรนด์ใน Youtube ด้วย Google Trends -- เช็กอันดับวิดีโอฮิตด้วย YouTube Trends -- สร้างแชนแนลและอัปโหลดคลิปลง YouTube -- ทำ SEO ให้คลิปวิดีโอใน YouTube -- ทำ SEO ให้แชนแนล YouTube -- จัดการทุกวิดีโอผ่าน Video Manager -- วิเคราะห์ข้อมูล Traffic Sources ใน YouTube -- สร้าง Backlink พร้อมโปรโมตคลิปวิดีโอ -- ลงโฆษณาโปรโมตวิดีโอใน Youtube.

180911

9786167897431


การตลาดอินเทอร์เน็ต.
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.

658.872 / ธ113ป 2559