70 คำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก / มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา, 2561. - 155 หน้า.

สารบัญ : ต้องเตรียมตัว -- ประพฤติชอบ -- ความเพียร -- ความอดทน -- ความเป็นธรรม -- รับและจะต้องให้ -- มารยาทงาม -- รักษาพื้นฐานให้มั่นคง -- เอื้อเฟื้อเกื้อกูล -- แก้ปัญหาด้วยปัญญา -- หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำ -- คิดก่อนพูดและก่อนทำ -- ศรัทธาความเชื่อมั่นในความดี -- อบรมบ่มนิสัย -- ฝึกฝนค้นคว้า -- สะสมความรู้ -- วิชาแต่ละสาขานั้นมีความสัมพันธ์กัน -- การศึกษา -- เรียนรู้ให้ครบ -- ประสบการณ์ในชีวิต -- ชาวบ้านเป็นครู -- ชีวิตที่สะอาด เจริญมั่นคง -- ความจริงใจและความบริสุทธ์ใจ.

180907

9786169312406


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 --พระบรมราโชวาท.
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 --พระราชดำรัส.

923.1593 / จ548 2561