อิวะโมะโตะ, โทชิยูคิ.

100 กลยุทธ ติดอาวุธเพิ่มยอดขาย = Omise no uriage wo baizo shitai nara okane wo kakezuni idea de shobu suru : hansoku weapon 100 / Omise no uriage wo baizo shitai nara okane wo kakezuni idea de shobu suru : hansoku weapon 100 โทชิยูคิ อิวะโมะโตะ, เขียน ; ดลจิต ประดิษฐ์วงษ์, แปล. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2559. - 325 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : การใช้ประโยชน์จากกลไกด้านราคา -- การตั้งชื่อ (ชื่อบริษัท ชื่อสินค้า) -- แพ็กเกจ -- เครื่องหมายโลโก้ -- การตกแต่งภายในร้าน -- การเปลี่ยนแปลงวันเวลาการทำการ -- การจัดวางสินค้า -- แบบสอบถามในรูปแบบเซ็กลิสต์ -- การตั้งคำถาม -- คำเชิญชวน (จากคันดังหรือนักเขียนชื่อดัง) -- แบบสอบถามและความคิดเห็นของลูกค้า -- สิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด

180901

9789744436603


การขาย.

658.85 / อ3711ห 2559