พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / ผู้เรียบเรียง อิสรีย์ ธีรเดช ... [และคนอื่น ๆ] - กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2560. - 358 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

รัฐบาลในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จัดพิมพ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560.

บรรณานุกรม: หน้า 328-349.

สารบัญ : บทนำ -- งานพระศพพระบรมวงศ์ พระอนุวงศ์ และสมเด็จพระสังฆราช ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ -- พระเมรูท้องสนามหลวง -- พระเมรุ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศินทราวาส -- พระเมรุ ณ สถานที่ต่าง ๆ -- บทสรุป -- บรรณานุกรม.

180806

9786162833861


พระเมรุมาศ.

725.597 / พ1711 2560