จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร.

การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร = Photography for communicatuion's / Photography for communicatuion's จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร. - นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2561. - 87 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

บรรณานุกรม: หน้า [85]-87.

สารบัญ : บทนำ -- กล้องถ่ายภาพดิจิตอล -- เลนส์ถ่ายภาพ -- การควบคุมกล้องถ่ายภาพ -- แสงกับการถ่ายภาพ -- เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล -- ประเภทของภาพถ่าย -- บรรณานุกรม.

180626


การถ่ายภาพ.

771 / จ378ก 2561