ภาสกร พาเจริญ.

SketchUp 2017 +V-ray / ภาสกร พาเจริญ. - กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2560. - 464 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : Part 01 เริ่มต้นใช้งาน SketchUp -- Part 02 พื้นฐานการสร้างโมเดลด้วย SketchUp -- Part 03 สร้างโมเดล 3D แบบมืออาชีพ -- Part 04 การนำเสนอโมเดล -- Part 05 เรนเดอร์โมเดลด้วย V-Ray.

180430

9786162046506


ระบบแสดงผลภาพสามมิติ.
การออกแบบสถาปัตยกรรม--โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
คอมพิวเตอร์กราฟิก.
คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ.
วีเรย์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สเก็ตช์อัพ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

006.68 / ภ281ส 2560