ปริญญา ชูแก้ว.

100 ปี สถานีกรุงเทพ / ปริญญา ชูแก้ว และรักพล สาระนาค ; สุรจิต จามรมาน, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2559. - 180 หน้า : ภาพประกอบ (สี) .

สารบัญ : สถานีกรุงเทพ วันวาน ปัจจุบัน สู่อนาคต -- สถานีกรุงเทพนิรันดร์กาลงานศิลป์สถาปัตย์ร่วมสมัย -- วิถีชีวิตกับสถานีกรุงเทพสถานีคู่ใจคนไทย -- สถานีกรุงเทพจุดเริ่มแห่งความเจริญกรุงเทพมหานคร -- ตระการตาสถาปัตย์รถไฟในทุ่งราบภาคกลาง -- มนต์เสน่ห์งานศิลป์รถไฟในดินแดนล้านนา -- งามล้ำค่าสถาปัตย์งานศิลป์รถไฟอีสาน -- แลสถาปัตย์งานศิลป์รถไฟไทยในแดนใต้.

170522


สถานีรถไฟ--ประวัติ.--ไทย

725.31 / ป173ห 2559