21 โรคเฝ้าระวังเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน / ปิติกานต์ บูรณาภาพ, บ.ก.เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : อินทรีย์, 2558. - 288 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ไข้เลือดออกอีโบลา -- ไข้เลือดออก -- ไข้หวัดใหญ่ -- ไข้หวัดมรณะ -- ไข้หวัดนก -- ไข้สมองอักเสบ -- ไข้มาลาเรีย -- ท้องร่วงเชื้อบิดไม่มีตัว -- ท้องร่วงบิดมีตัว -- ตับอักเสบจากไวรัสชนิดเอ -- อหิวาตกโรค -- ไข้รากสาดน้อย/ไทฟอยด์ -- โรคเลปโตสไปโรซิส -- โรคเท้าช้าง -- โรคนิปาห์ -- อาการเพลียแดด และโรคลมแดด -- ผิวไหม้แดด -- มะเร็งผิวหนัง -- โรคเครียด -- โรคซึมเศร้า -- วัณโรค.

170131

9786163201928


โรค--การป้องกันและควบคุม.
สุขภาพ.

613 / ย383 2558