60 ชั่วโมง พูดจีนได้ / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น. - กรุงเทพฯ : แมนดาริน, 2559. - 255 หน้า.

เจอกันครั้งแรก -- การทักทาย -- คุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ -- คุยเกี่ยวกับครอบครัว ฯลฯ

161223

9786163448088


ภาษาจีน--การใช้ภาษา.
ภาษาจีน--คำศัพท์.
ภาษาจีน--บทสนทนาและวลี.

495.1824 / ห118 2559