ไช่ชิ่งอวิ้.

ภาษาญี่ปุ่น อึ้ง! ทึ่ง! สนุก! / ไช่ชิ่งอวิ้. - กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2558. - 264 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : คนญี่ปุ่นชอบขอโทษ -- กฎเหล็กเมื่อขอแต่งงาน -- ตอนเช้ากินข้าวไหม ฯลฯ.

161222

9786167818627


ภาษาญี่ปุ่น--การใช้ภาษา.

495.6 / ช923ภ 2558