โทโมมัทสึ, เอทสึโกะ.

Go ! JLPT N4 ไวยากรณ์ / เอทสึโกะ โทโมมัทสึ ซาชิ ฟุกุชินะ และ คาโอริ นากามุระ, - กรุงเทพฯ : สมาคนส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย - ญี่), 2558. - 168 หน้า.

สารบัญ : รูปทางไวยากรณ์แบ่งตามความหมาย -- สรุปการใช้รูปทางไวยากรณ์ ฯลฯ.

161222

9789744436368


ภาษาญี่ปุ่น.

495.6 / ท886จ 2559