ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์.

อ่าน (ไม่) เอาเรื่อง / อ่านเอาเรื่อง ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. - พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : อ่าน, 2558. - 454 หน้า : ภาพประกอบ.

ทศวรรษหน้าของนวนิยายไทย -- บทบาทของรางวัลวรรณกรรมต่อการสร้างและเสพวรรณกรรม -- มุมมองและเสียงเล่าในวรรณกรรม -- ปริศนา ข้างหลังภาพของศรีบูรพา -- คำพูดและความเงียบใน ฟ้าบ่กั้น -- ยี่สิบปี อหังการของดอกไม้ -- วินทร์ เลียววาริณ สูตรสำเร็จและ/หรือแนวทดลอง -- นาฏกรรมในเงามืด เรื่องผีที่ไม่ธรรมดา -- ความแอ็บเสิร์ด การโกหก และชายอาหรับ ในคนนอก -- ผู้หญิงของเฮมิงเวย์ ใน แมวกลางฝน -- การตื่นจากฝันและการเพ้อฝันของเอ็ดน่าใน Awakening -- มาจากสองฝั่งฟ้าและมายาคติเกี่ยวกับคนจีนในอเมริกา -- เฌมัส ฮีนีย์ กวีโนเบลผู้อยู่ระหว่างสองโลก -- วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ -- นวนิยายนักสืบกับอุดมการณ์ทางการเมือง -- ไซเบอร์พังค์ นวนิยายวิทยาศาสตร์แนวโพสต์โมเดิร์

161215

9786167158419


วรรณกรรม--ประวัติและวิจารณ์.
วรรณกรรมไทย--ประวัติและวิจารณ์.

809 / ช418อ 2558