เทพพิชิต เวชพิทักษ์.

จุดเริ่มต้นสู่มือโปร SketchUp Pro 2016 / เทพพิชิต เวชพิทักษ์. - นนทบุรี : ลัคกี้ บุ๊คส์, 2559. - 221 หน้า.

สารบัญ : ระบบปฏิบัติการและการลงโปรแกรม -- พื้นที่การทำงาน Workspace -- การใช้งานเครื่องมือ Tools -- Workshop สร้างอาคาร -- การเปลี่ยนสี Material -- การดาวน์โหลด Model -- การจัดมุมกล้อง -- การตั้งค่าแสงแดด ฯลฯ.

161026

9786169194965


คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ.
สเก็ตช์อัพ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

006.686 / ท566จ 2559