เกรทแมน, เกร็ก.

Basic writing for AEC and global communication / Greg Greatman และ ไกรคุง อนัคฆกุล. - กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559. - 191 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : Revision of sentences -- simple sentences -- Compound sentences -- Clauses in complex sentences -- Verb formof tenses -- Past tenses -- Past continuous tenses -- Past perfect tenses -- The future tenses -- Coordinating conjunctions -- Puntuation -- Cause and effect -- Error detection.

161022

9786162104138


ภาษาอังกฤษ--การเขียน.

421.1 / ก574บ 2559