ขุนช้าง ขุนแผน (ฉบับชำระใหม่) / พินิจ หุตะจินดา, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559. - 1,060 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ตอนที่ 1 กำเนิดขุนช้างขุนแผน -- ตอนที่ 2 เรื่องพ่อขุนช้างขุนแผน -- ตอนที่ 3 พลายแก้วบวชเณร -- ตอนที่ 4 พลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม -- ตอนที่ 5 ขุนช้างขอนางพิม -- ตอนที่ 6 พลายแก้วเข้าห้องนางสายทอง -- ตอนที่ 7 พลายแก้วแต่งงานกับนางพิม -- ตอนที่ 8 พลายแก้วถูกเกณฑ์ทัพ -- ตอนที่ 9 พลายแก้วยกทัพ -- ตอนที่ 10 พลายแก้วได้นางลาวทอง ฯลฯ.

161018

9786163880925


วรรณคดีไทย.

895.911 / ข452 2559