สุรศักดิ์ ไชยธนกิจ.

โมเดลธุรกิจ : คำตอบสุดท้ายสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุน = Business model / Business model สุรศักดิ์ ไชยธนกิจ. - กรุงเทพฯ : เกรทไอเดีย, 2556. - 224 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : โมเดลธุรกิจมีประโยชน์อย่างไร ? -- เสาหลักโมเดลธุรกิจ -- กระบวนการสร้างโมเดลธุรกิจ -- การออกแบบโครงสร้างของโมเดลธุรกิจ -- บนเส้นทางการสร้างโมเดลธุรกิจ -- โมเดลธุรกิจ โมเดลชีวิต และโมเดลจิตวิณญาณ -- เอกสารอ้างอิง.

160901

9786162102431


การบริหารธุรกิจ.
การวางแผนธุรกิจ.

650 / ส478ม 2556