ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.

คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Professional 2016 Part, Assembly, Drawing, Sheet metal, Tube & pipe, & Inventor studio / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์. - กรุงเทพฯ : ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2558. - 698 หน้า : ภาพประกอบ, + ซีดี-รอม.

สารบัญ : เบื้องต้นเกี่ยวกับ Autodesk Inventor Professional -- การควบคุมการแสดงผล -- การเขียนสเกทช์ (Sketch) -- การสร้างฟีเจอร์ (Sketched & Placeed Features) -- การสร้างเวิร์คฟีเจอร์ (Work features) -- การจัดการกับฟีเจอร์และพาร์ท (Features & parts) ฯลฯ.

160827

9786168021002


ออโตเดสก์ อินเวนเตอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

006.693 / ภ244ค 2558