ประเสริฐ จันดำ.

ว่างปล่าว เหลือแสนแปนเอิดเติด / ประเสริฐ จันดำ. - กรุงเทพฯ : สาระบาน, 2558. - 271 หน้า.

ธรรมชาติ -- ความรัก -- ชีวิต -- บทกวีรำลึก -- ร้อยแก้วรำลึก -- เพลง -- เพลงโดย ประเสริฐ จันดำ.

160610

9786163943286


วรรณกรรม.

800 / ป711ว 2558