ธัญญา ผลอนันต์.

บันทึกไทย 2558 = Thailand book of records 2015 / Thailand book of records 2015 ธัญญา ผลอนันต์. - กรุงเทพฯ : ขวัญข้าว 94, 2557. - 221 หน้า : ภาพประกอบ(สี).

สารบัญ : มนุษย์และสังคม -- ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -- การศึกษา -- กีฬา -- ศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง -- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- สถานที่และสิ่งปลูกสร้าง -- ยานพาหนะและการคมนาคม -- นักสะสม -- จิตอาสา -- มหัศจรรย์ -- สถิติไทยมีอะไรให้คิด ประเทศทไทยในสายตาชาวโลก.

151113

9786167693262


ความรู้ทั่วไป.
รวมเรื่อง.

030 / ธ113บ 2557