เธมส์นที สุวรรณพลาย.

Think ต่าง 78 ความคิดใหม่เพื่อสำเร็จไวกว่าเดิม / เธมส์นที สุวรรณพลาย. - นนทบุรี : ปราณ, 2558. - 185 หน้า : ภาพประกอบ. - จิตวิทยาประยุกต์ ; ลำดับที่ 1. .

สารบัญ : อย่าสงสัย -- นิสัยผิดๆ พาชีวิตให้ดิ่งแนว -- เราจะเห็นในสิ่งที่เรามองหา -- แก้ปัญหาให้ตรงจุด -- 5 ขุมพลังของคนสำเร็จ -- ชีวิตเป็นของเรา -- ผมรู้แล้ว ฯลฯ.

150714

9786167868400


จิตวิทยาประยุกต์.

158.1 / ธ568ท 2558