โจวเซี่ยวเทียน.

เปิดตำนานผ่านอักษรจีน / โจวเซี่ยวเทียน ; เขมณัฏฐ์ ทรัพย์เกษมชัย, แปล. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2557. - 216 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ภาษาจีนโดยสังเขป - จุดเด่นของอักษรจีน -- การออกเสียงในภาษาจีน -- ไวยากรณ์จีน -- คำลักษณนามในภาษาจีน -- สุภาษิต สำนวน สำนวนทายปริศนา -- 10 คำถามจีนอันทรงอิทธิพล -- บทสนทนาในชีวิตประจำวัน -- ศิลปะเพลงละครโบราณของจีน -- บทความอันงดงามของยอดนักประพันธ์จีน -- ภาษาจีนในอินเตอร์เน็ต ฯลฯ.

150708

9789740213468


ภาษาจีน--ตัวอักษร.

495.1 / จ8761ป 2557