ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์.

เก่งจีนอินเทรนด์ ตอน พูดจีนได้พิชิตทุกสถานการณ์ / ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์. - กรุงเทพฯ : สามลดา, 2557. - 248 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : การทักทาย -- การแนะนำตัว -- การชวนพูดคุย -- การถามตอบข้อมูล -- เชื้อเชิญ -- ถามทาง -- พูดคุยทางโทรศัพท์ -- แสดงความรู้สึก -- ขออนุญาตและขอความช่วยเหลือ -- การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ -- สื่อสารอย่างไรไม่ติดขัด.

150615

9786163741257


ภาษาจีน--การใช้ภาษา.
ภาษาจีน--บทสนทนาและวลี.

495.1 / ช255ก 2557