คอตเลอร์, ฟิลิป.

การบริหารการตลาดและองค์กรยุคใหม่ เพื่อโลกสดใส เพิ่มกำไรและความสำเร็จ / ฟิลิป คอตเลอร์, เดวิด เฮสซิคิล และแนนซี่ อาร์ ลี ; ณงลักษณ์ จารุวัฒน์, แปล. - กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2556. - 374 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง .

สารบัญ : บทนำ : เจตนาดีอย่างเดียวยังไม่พอ บ้างสำเร็จ บ้างล้มเหลว -- 6 วิธีทำดีเพื่อธุรกิจดี -- กิจกรรมเพื่อสังคมเชิงการตลาด เพิ่มยอดขาย เชิญชวนให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม : ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์: เชิญชวนให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม -- ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เชิญชวนผู้บริโภคร่วมทำดีกับบริษัท -- การตลาดอิงกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือโดยบริจาครายได้จากการขายสินค้าและกิจกรรมของผู้บริโภค -- การตลาดเพื่อสังคมโดยองค์กรธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม -- กิจกรรมเพื่อสังคมเชิงองค์กร แสดงและส่งเสริมวัตถุประสงค์และค่านิยมองค์กร : การบริจาคเพื่อการกุศลโดยองค์กรธุรกิจ ให้ความช่วยเหลือโดยตรง -- จิตอาสาเพื่อชุมชน พนักงานสละเวลาและความสามารถเพื่อชุมชน -- ประกอบธุรกิจด้วยวิธีที่รับผิดชอบต่อสังคม เปลี่ยนวิธีประกอบธุรกิจอย่างไรให้สังคมได้ประโยชน์ -- ปฏิบัติการเชิงรุก และเชิงรับ : แนวทางเลือกประเด็นปัญหาสังคมเพื่อการรณรงค์ -- แนวทางเลือกประเภทกิจกรรมเพื่อสังคม -- พัฒนาแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม -- ประเมินผล -- สรุปแนวทางปฏิบัติที่ดี -- ทำดีให้ตาย ไม่วายถูกประณาม รับมือนักวิจารณ์และคนมองโลกแง่ร้ายอย่างไร -- สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรไม่แสวงผลกำไร : คำแนะนำ 10 ประการ พิชิตเงินทุน และการสนับสนุนจากภาคธุรกิจด้วยแนวทางการตลาด.

150317

9786165153287


การจัดการตลาด.
การตลาด--แง่สังคม.
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า.
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ.

658.8 / ค194ก 2556