อนันตชัย จินดาวัฒน์.

มหาสงครามที่โลกจารึก = Mega wars / Mega wars อนันตชัย จินดาวัฒน์. - กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2557. - 276 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : 1. สงครามกรีก-เปอร์เซีย (490 ปีก่อนครสตกาล) มหาสงครามของเจ้าแห่งจักรวรรดิโบราณ -- 2. สงครามครูเสด สงครามศาสนาเลือด -- 3. สงครามร้อยปี (ค.ศ. 1337-1453) สงครามของมหาอำนาจยุโรป -- 4. สงครามโลกครั้งที่ 1. -- 5. สงครามโลกครั้งที่ 2. -- สงครามเกาหลี 1950-1953 สงครามตัวแทนที่ถูกแสร้งลืม -- 7. สงครามเวียดนาม 1957-1975 บาดแผลของเวียดนามที่ต้องเยียวยาจนถึงปัจจุบัน.

150111

9786163013019


สงคราม.
สงครามเกาหลี, ค.ศ. 1950-1953.
สงครามเวียดนาม, ค.ศ. 1961-1975.
สงครามโลก, ค.ศ. 1914-1918.
สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945.
สงครามครูเสด.

904.7 / อ1511ม 2557